Absorpční desky pro nosné konstrukce

Betonové protihlukové stěny se vyrábějí v závodech na výrobu betonových prefabrikátů. Díky vysoké vlastní hmotnosti je protihluková ochrana > 40 dB. Zadní strana může být volitelně provedena jako hladká nebo strukturovaná. Dodatečná montáž absorpčních desek na zadní stranu je možná kdykoliv.

    Suberite