Rostoucí dům

V průběhu života se mění počet členů rodiny. Někdy i zásadně. Začínáme sami, zakládáme rodinu, rodina se rozrůstá, děti se osamostatňují. Rodinný dům se těmto požadavkům může přizpůsobovat - růst a následně dělit.

Nová řada rodinných domů "OPTIMI - Rostoucí dům" umožňuje pružně reagovat na měnící se potřeby. Tomu také odpovídá jednodušší financování postupně rostoucího domu.  

Ucelená řada obsahuje 8 modelů rodinných domů.

 

    Suberite