lepidla EMMEBI

Spoluprací s firmou EMMEBI International S.p.A. můžeme nabídnout velmi kvalitní lepidla. Vzhledem k dlouhé a úspěšné historii (od roku 1949) našeho partnera můžeme nabídnout velmi široký sortiment lepidel v těchto oborech:

  • dřevařský průmysl
  • papírenský průmysl
  • průmyslové balení
  • balení potravin
  • flexibilní obaly
  • knihařství
  • etiketování
  • lepení dílů

Silné zázemí nám umožňuje nabídnout i vývoj lepidel podle zadání zákazníka.

lepidla EMMEBI

www.lepeidla-emmebi.cz

    Suberite