Monolitická stropní deska

Jestliže se rozhodnete pro strop s využitím bednících desek typu WSD jako ztraceného bednění pro vytvoření železobetonového monolitického deskového stropu, mohly by vás zajímat následující informace:

  • Použití je možné jen s vyztužením stropní desky betonářskou výztuží dle statického výpočtu.
  • Osová vzdálenost podpor bednících desek při tloušťce betonové desky do 200 mm je 660 mm.
  • Oproti stropům z prefabrikovaných stropních krabicových tvarovek šetří přírodní štěpkocementový materiál, ale zvyšuje spotřebu betonu.
  • Výhodou je dobrá tepelná a zvuková izolace stropu.
  • Atypické prvky a prvky s výškou nad 260 mm se vyrábějí na objednávku.
    Suberite