Obklady konstrukcí z příčného dřeva

WDVS s EPS se používají na deskách WSD 35 mm, spojení bez pomoci kolíků.

    Suberite