Pohledový systém 4002

Lepené absorpční a protihlukové desky 
WSO 80/ WSS 35 
Prvky pro okamžitou montáž

Velikost: standardně 200 x 50 x 11,5 cm

Oblast použití: 
převážně jako vlastní stavební systém pro soukromé a průmyslové použití

Povrchová struktura: WSO 80 drážkovaná/ WSS 35 hladká

Tloušťka desky: 115 mm

Hmotnost při dodání: ca. 83 kg/m² (v závislosti na vlhkosti desky)

Zvuková pohltivost: 8 dB

Vzduchová neprůzvučnost:  < 33 dB

Odpovídající HEA nosník: 140

Technické údaje: 
Prvky se osazují mezi pozinkované HEA nosníky - osová vzdálenost 2,05 m.
Jednostranně vysoce absorpční.

Nejedná se o skladové zboží!

    Suberite