Cenové nabídky

Dodávka systému ztraceného bednění se skládá z přibližně desítky komponent, proto nelze zpracovat univerzální ceník pro všechny konstrukce. Protihlukové panely mohou mít atypické rozměry nebo různé skladby desek, stejně jako u plotového systému, pro které nelze rovněž vytvořit univerzální ceník.

Vypracování cenové nabídky proto nabízíme zdarma. Informace, které od vás potřebujeme:

  1. Systém ztraceného bednění

Prosím, zašlete nám kompletní projektovou dokumentaci v papírovém nebo elektronickém provedení. V případě elektronického provedení umíme zpracovat formáty DWG, PDF, JPG. Hlavním parametrem je součinitel prostupu nebo tepelný odpor.

  1. Protihlukové panely

Prosím, zašlete nám projekt v papírové nebo elektronické verzi. Hlavními parametry jsou pohltivost a neprůzvučnost. Je možno zpracovat předběžnou nabídku, pro kterou je nutno kromě hlavních parametrů uvést také délku a výšku stěny. U mobilního provedení je nezbytné specifikovat místo umístění až na úroveň ulice.

  1. Plotový systém

Prosím, zašlete nám délku a výšku plotu s upřesněním výšky základu, včetně půdorysného řešení.

    Suberite