VELOX BUILDING

Systém VELOX BUILDING je výhodné použít i pro stavbu bytových domů, hotelů a dalších staveb s požadavky na dostatečnou tepelnou a zvukovou izolaci, rychlost a kvalitu výstavby a také především na výborný poměr hodnoty a ceny stavebního materiálu.

VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY

GT 30 TT 30 TT 25

GT 30

TT 30

TT 25

mezibytová příčka mezibytová příčka mezibytová příčka
Tloušťka zdi: 300 mm
R = 0,913 m2K/W
U = 0,853 W/m2K
Rw = 64 dB
Tloušťka zdi: 300 mm
R = 0,704 m2K/W
U = 1,038 W/m2K
Rw = 63 dB
Tloušťka zdi: 250 mm
R = 0,663 m2K/W
U = 1,038 W/m2K
Rw = 60 dB

VNĚJŠÍ NOSNÉ STĚNY

TT 19

TT 19 dvojitá

Ostatní

nosná stěna
Tloušťka zdi: 410 mm
R = 1,81 m2K/W
U = 0,55 W/m2K
Rw = 77 dB
Další skladby 
vnější nosné stěny
dle přiložené tabulky.

Stáhnout podklady

    Suberite