Vnitřní stěny

LL 22 L 7,5 GG 10 souhrn

LL 22

L 7,5

GG 1

vnitřní nosná stěna,
suterénní zdivo
bez izolace

příčka

příčka vícevrstvá příčka
Tloušťka zdi: 220 mm
R = 0,66 m2K/W
U = 1,51 W/m2K
Rw = 57 dB
Tloušťka zdi: 75 mm
R = 0,79 m2K/W
U = 0,952 W/m2K
Rw = 39 dB
Tloušťka zdi: 100 mm
R = 0,90 m2K/W
U = 0,862 W/m2K
Rw = 39 dB
Tloušťka zdi: 100 mm
R = 1,84 m2K/W
U = 0,54 W/m2K
Rw = min. 42 dB
    Suberite