Stavební spony

stavebni sponyOptimální antikorozní ochrana díky povrchu ošetřenému fosforečnanem zinečnatým a kataforicky lakovanému ponořením.

Spotřeba: 
1.) Oboustranná spona (ca. 9 ks/m2)
2.) Jednostranná spona
      (ca. 7 ks/bm vnitřní stěny, resp. ca. 4 ks/bm obvodové stěny)
3.) Stropní spona (ca. 3 ks/bm)
4.) Tahové spony pro speciální použití

Dodávka jen jako kompletní svazek (25 ks ve svazku)

    Suberite