Štěpkocementová deska WSD 50

wsd50Štěpkocementová deska se zvýšenou objemovou hmotností a vysokou dynamickou tuhostí

Velikost: 2000 x 500 mm

Tloušťka desky: 50 mm

Oblast použití: interiérové příčky s vysokými nároky na protihlukovou ochranu

Speciální vlastnosti: odolná vůči otřesům

Třída reakce na oheň: B-s1, d0

Balení: stoh, volné

Barevné značení: Podélný červený pruh pro desky se zvýšenou protihlukovou ochranou.

    Suberite