vnější nosné stěny s šedým stabilizovaným polystyrenem s přídavkem grafitu

EL 27

OL 30

UL 32

YL 34

AL 37

vnější stěna
s 50 mm izolace
vnější stěna 
s 80 mm izolace
vnější stěna 
se 100 mm izolace
vnější stěna 
se 120 mm izolace
vnější stěna 
s 150 mm izolace
Tloušťka zdi: 270 mm
R = 2,03 m2K/W
U = 0,46 W/m2K
Rw = 52 dB
Tloušťka zdi: 300 mm
R = 2,81 m2K/W
U = 0,34 W/m2K
Rw = 51 dB
Tloušťka zdi: 320 mm
R = 3,34 m2K/W
U = 0,29 W/m2K
Rw = 51 dB
Tloušťka zdi: 340 mm
R = 3,87 m2K/W
U = 0,25 W/m2K
Rw = 51 dB
Tloušťka zdi: 370 mm
R = 4,66 m2K/W
U = 0,21 W/m2K
Rw = 49 dB

ZL 40

XL 42

vnější stěna
se 180 mm izolace
vnější stěna 
s 200 mm izolace
Tloušťka zdi: 400 mm
R = 5,45 m2K/W
U = 0,18 W/m2K 
Rw = 49 dB
Tloušťka zdi: 420 mm
R = 5,97 m2K/W
U = 0,16 W/m2K
Rw = 49 dB

    Suberite