Vytváření fasád

Betonové stěny přenášející hluk, např. u podzemních garáží, apod. se dají odizolovat dodatečnou montáží absorpčních desek - částečně absorpčních i neabsorpčních.

Dále se absorpční desky používají pro architektonické ztvárnění fasád. Díky zvláštním povrchovým strukturám a snadnému zpracování není toto ztvárnění nijak omezeno.

    Suberite