Žebírkový monolitický strop

V monolitickém stropu jsou nosnými prvky žebra vzniklá bedněním pomocí stropních prvků VELOX. Produkty VELOX potřebné pro žebírkové monolitické stropy naleznete v této sekci, stejně jako bližší informace o tomto typu stropní konstrukce.

Stropy s vytvořením železobetonových monolitických žebírkových stropů

 • osové vzdálenosti žeber - 500 mm s šířkou žebírka – 120 mm
 • stropní prvky základní rozměry: délka l = 2000 mm, šířka b1 = 500 mm, b2 = 380 mm
 • modulové rozměry: délka 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm, šířka b1 = 330 mm, b2 = 180 mm
 • výška prvků h = 170, 220, 260, 315, 350, 400, 500, 575 mm; volba jeho použití závisí na rozpětí, užitném zatížení, stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výztuže
 • výztuže žebírek stropů VELOX tvoří prostorové ocelové nosníky, popř. vázaná výztuž
 • každé dva metry, tj. v místě napojení stropních prvků, mohou být uspořádány pro větší prostorové ztužení objektu příčná žebra
 • rozmístění podpěr – pod čelním stykem prvků

Stropy s vytvořením železobetonového monolitického stropu kazetového (nestandardní prvky)

 • používají se pro stropy se speciálním využitím (koncertní sály, divadla, atd.)
 • provádějí se z prvků vyráběných pouze na objednávku
 • délka stropních prvků l = 500 až 2000 mm
 • šířka b1 = 500 mm, b2 = 380 mm
 • příčná žebra se umísťují v osových vzdálenostech 500, 660, 1000, 1330, 1500, 1660, 1830, 2000 mm
 • výška prvků h = 170, 220, 260, 315, 355, 400, 500, 575 mm; volba jeho použití závisí na rozpětí, užitném zatížení stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výztuže
 • armování žeber vázanou výztuží
 • rozmístění podpěr podle délky stropního prvku
    Suberite