Protihlukové opatření

Mobilní protihluková stěna je variantou protihlukových stěn, kdy technické řešení umožňuje jednoduchou montáž a hlavně demontáž s možností přemístění do jiné lokality. Důležitou vlastností je možnost jednoduše měnit výšku stěny pouhou výměnou sloupů a doplněním protihlukových panelů.

Mobilní protihlukové stěny nacházejí uplatnění v lokalitách

  • kde se předpokládá budoucí odstranění nebo přemístění protihlukové stěny
  • kde se v podloží vyskytují inženýrské sítě

Mobilní protihlukové stěny jsou gravitační. To znamená, že stabilita stěny závisí na vlastní hmotnosti. Čím větší hmotnost, tím větší možná výška.

Nabízíme dva typy gravitačních mobilních protihlukových stěn

svodidlo

desková stěna