desková mobilní protihluková stěna

Ne vždy musí být mobilní protihluková stěna odolná proti nárazu dopravního prostředku. Pak je možno použít technicky jednodušší typ protihlukové stěny – desková. Je to variabilní konstrukce, která se může flexibilně přizpůsobit požadavkům investora – samozřejmě s nějakými omezeními. Stále musí odolat tlaku větru. Je založena na vodorovném panelu - desce.