protihluková stěna svodidlo

U tohoto typu mobilní protihlukové stěny je výhodou zařazení mezi svodidla a záchytné systémy. Pro jejich umístění a povolení je možno v některých případech použít ustanovení Zákona o provozu na pozemních komunikacích a souvisejících předpisů. To výrazně zjednodušuje a zrychluje povolení osazení a samotnou realizaci. Dnes už není výjimkou vyprojektovat, povolit, vysoutěžit a osadit mobilní protihlukovou stěnu do šesti měsíců od objednání.

Svodidlo s integrovanou protihlukovou stěnou bylo zkoušeno dle EN 1317 na úrovně zadržení H2 a H4b. Celková výška zkoušené konstrukce byla 10 m.

(Svodidlo s integrovanou protihlukovou stěnou se považuje podle Technických podmínek Ministerstva dopravy ČR za svodidlo. Konstrukce, která je vyzkoušená v souladu s ustanovením EN 1317, je považovaná za svodidlo, záchytný systém.)

Teno výrobek je vyvíjen, vyráběn a obchodován ve spolupráci s ŽPSV, s.r.o.

zobrazeno: «« « 37 - 41